Alexander Class: C2
League: GR1 Latest Revision: 1/12/2018
2017 - 2018 Schedule
Game Date H/A Opponent Neutral Site JV.Time Var.Time Class Alexander Opponent
1 11/28/17 A Barker   5:00PM 6:30PM C    
2 12/5/17 A Pembroke   5:30PM 7:00PM C1    
3 12/8/17 H Holley   5:30PM 7:00PM C1    
4 12/15/17 H Oakfield-Alabama   5:30PM 7:00PM C2    
5 12/19/17 A Attica   5:30PM 7:00PM B    
6 12/21/17 A Byron-Bergen   5:30PM 7:00PM C1    
7 12/27/17 A Caledonia-Mumford at Cal-Mum Tournament TBA 7:00PM C2    
8 12/28/17 H Tournament-Cal Mum   TBA TBA TBA    
9 1/4/18 H Lima-Christian   None 7:00PM D2    
10 1/10/18 H Wheatland-Chili   5:30PM 7:00PM D1    
11 1/17/18 A Elba   5:30PM 7:00PM D2    
12 1/19/18 H Notre Dame-Batavia from 1/21 5:30PM 7:00PM D1    
13 1/20/18 A Warsaw   5:00PM 6:30PM C2    
14 1/25/18 A Kendall   5:30PM 7:00PM D1    
15 1/30/18 H Byron-Bergen   5:30PM 7:00PM C1    
16 2/1/18 H Attica   5:30PM 7:00PM B    
17 2/7/18 A Oakfield-Alabama   5:30PM 7:00PM C2    
18 2/9/18 H Pembroke   5:30PM 7:00PM C1    
19 2/12/18 A Lyndonville from 1/12/18 5:30PM 7:00PM D1    
20 2/14/18 A Holley   5:30PM 7:00PM C1